UlRi4You

We do excellence right!


MVO Beleidsverklaring UlRi4You

 

Als opleidings- en adviesbureau maakt UlRi4You deel uit van de zakelijke dienstverlening. UlRi4You is van mening dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een positieve bijdrage kan leveren aan ondernemers en de maatschappij. Daarnaast wil UlRi4You een moderne organisatie zijn, die niet alleen deskundig en klantgericht, maar ook duurzaam en maatschappelijk verantwoord opereert. Ons streven is onze bedrijfsvoering steeds verder te verduurzamen op basis van de hoofdthema’s People, Planet en Profit.

 MVO uitgangspunten

 People

  • Wij respecteren de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (VN).
  •  Wij voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en arbeidsomstandigheden en alle anti-discriminatie bepalingen, zoals vastgelegd in geldende wet- en regelgeving.
  • Wij ondersteunen een of meerdere maatschappelijke doelen.

 Planet

  • Wij respecteren het milieu en voldoen aan alle van toepassing zijnde internationale milieuwet- en regelgeving.
  • Wij streven naar een zo klein mogelijk ecologische voetafdruk, dit doen wij door o.a. de milieubelasting, het energieverbruik en de CO2 uitstoot zoveel als mogelijk te reduceren.

 Profit

  • Wij streven naar een innovatieve, transparante en integere stijl van zakendoen en samenwerking met onze klanten. Wij stellen de klant centraal in onze dienstverlening.
  • Ons doel is een goede relatie op te bouwen met onze klanten, leveranciers en overige relaties, gebaseerd op vertrouwen, samenwerking en duurzaamheid.

 Wij formuleren periodiek MVO-doelstellingen, geven over onze vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbende in overleg te treden.